Om HUS

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS) är en förening för dig som bor i studentbostad i Uppsala. Vi förhandlar din hyra och andra hyresvillkor i samarbete med våra lokala Hyresgästföreningar. Vi ger dig också biträde i frågor som rör ditt boende.

Som hyresgäst hos Studentstaden AB, Heimstaden AB, Rikshem AB, Majklockan AB och Stiftelsen Ultuna Studentbostäder är du kopplad till HUS genom en s.k. ”förhandlingsklausul” i ditt hyreskontrakt. Det innebär att HUS förhandlar om hyran och andra bostadsfrågor för din räkning. Kontakta oss om du har något problem gällande ditt boende.

Som boende i Studentstaden, Heimstaden och Rikshem har du även rättighet att använda de fritidslokaler (exempelvis festlokaler) som de flesta av våra lokala föreningar har. Likaså kan du delta i den lokala föreningens aktiviteter.

HUS är idag en av de största fristående hyresgästföreningarna i Sverige. Vi har ett gott och givande samarbete med Hyresgästföreningen Aros-Gävle.

Vid flera frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.